Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 15. decembra spriedums - Angelo Sánchez/Padome

(lieta F-67/09) 1

Civildienests - Īpašs atvaļinājums - Radinieka augšupējā līnijā smaga slimība - Atvaļinājuma dienu skaita aprēķināšanas metode vairāku radinieku augšupējā līnijā smagas slimības gadījumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicolás Angelo Sánchez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - K. Zieleśkiewicz, M. Bauer)

Priekšmets

Atbildētājas lēmumu, ar kuriem ir noraidīti lūgumi piešķirt īpašos atvaļinājumus, kurus bija iesniedzis prasītājs viņa vecāku smagas slimības dēļ, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Savienības Padomes 2008. gada 8. oktobra un 2008. gada 8. decembra lēmumus, ar kuriem tika noraidīti Angelo Sánchez k-ga lūgumi piešķirt īpašos atvaļinājumus;

Eiropas Savienības Padome sedz visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 220, 12.09.2009, 43. lpp.