Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 15 decembrie 2010 - Angulo Sánchez/Consiliul

(Cauza F-67/09)1

(Funcție publică - Concediu special - Boală gravă a unui ascendent - Mod de calcul al numărului de zile de concediu în cazul mai multor ascendenți grav bolnavi)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nicolás Angulo Sánchez (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor pârâtului prin care au fost respinse cererile privind acordarea unor concedii speciale formulate de reclamant ca urmare a bolii grave de care suferă părinții săi

Dispozitivul

Anulează deciziile Consiliului Uniunii Europene din 8 octombrie 2008 și din 8 decembrie 2008 prin care au fost respinse cererile privind acordarea unui concediu special formulate de domnul Angulo Sánchez.

Consiliul Uniunii Europene suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 220, 12.9.2009, p. 43.