Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Bremen (Nemčija) 16. februarja 2021 – DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA

(Zadeva C-96/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Bremen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DM

Tožena stranka: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 16, točka (l), Direktive 2011/83/EU1 razlagati tako, da za izključitev pravice potrošnika do odstopa od pogodbe zadostuje, da trgovec storitve v povezavi z dejavnostmi za prosti čas za potrošnika ne opravi neposredno, ampak potrošniku proda pravico do dostopa do take storitve?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 304, str. 64).