Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) la 12 februarie 2021 – UAB „Romega”/Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

(Cauza C-89/21)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamantă: UAB „Romega”

Pârâtă: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Întrebarea preliminară

Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2073/20051 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare și articolul 14 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 178/20022 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare trebuie interpretate în sensul că conferă autorităților de supraveghere competente ale unui stat membru puterea de apreciere pentru a stabili că acea carne proaspătă de pasăre care îndeplinește cerințele prevăzute la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005 nu îndeplinește cerințele articolului 14 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 178/2002 în situația în care un produs alimentar care se încadrează în respectiva categorie de produse alimentare este contaminat de alte serotipuri de salmonela decât cele la care se face referire la rândul 1.28 din capitolul 1 din anexa I la Regulamentul nr. 2073/2005, astfel cum s-a constatat în speță?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (JO 2005, L 338, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 51, p. 141).

2 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO 2002, L 31, p. 1, Ediție specială, 15/vol. 8, p. 68).