Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 20. martā – ZZ u.c./Komisija

(lieta F-23/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru galīgais izdienas gadu aprēķins, lai pārskaitītu prasītāju pensijas tiesības Savienības pensiju shēmā, notiek atbilstoši jaunajiem VĪN par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītāju prasījumi:atcelt lēmumus par viņu pirms stāšanās darbā Komisijā iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanu;ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus noraidīt viņu sūdzības par VĪN piemērošanu un diskonta likmes, kas bija spēkā viņu pieteikuma par pensijas tiesību pārskaitīšanu iesniegšanas brīdī;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.