Language of document :

Talan väckt den 20 mars 2013 – ZZ m.fl. mot kommissionen

(Mål F-23/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet med meddelande om den slutgiltiga beräkningen av antalet pensionsgrundande tjänsteår vid överföringen av sökandenas pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, enligt de nya tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten angående överföringen av deras pensionsrättigheter förvärvade före deras tjänstetillträde vid kommissionen,

om nödvändigt, ogiltigförklara besluten om avslag på deras klagomål med begäran om tillämpning av de allmänna tillämpningsföreskrifterna och det gällande försäkringstekniska värdet vid tidpunkten för deras begäran om överföring av deras pensionsrättigheter, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.