Language of document :

Kanne 21.3.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-24/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan vaatimus saada korvausta virheistä, joita komissio teki palvelukseenottomenettelyssä, jonka yhteydessä kantajaa ei otettu palvelukseen

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 5.6.2012 ja 7.12.2012 tekemät päätökset, joilla kantajan korvausvaatimus on hylätty, on kumottava

komissio on määrättävä muodostamaan kantajan ura uudelleen

komissio on velvoitettava maksamaan 14.911,07 euroa ja eläkemaksut vuoden 2011 lokakuusta alkaen sekä 2.500 euroa aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä, sillä varauksella, että näitä summia muutetaan oikeudenkäynnin aikana, joihin summiin on lisättävä viivästyskorot, jotka on laskettava maksettavien summien erääntymispäivästä alkaen EKP:n pääasiallisia jälleenrahoitusoperaatioita varten vahvistamaa korkokantaa soveltaen, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.