Language of document :

Beroep ingesteld op 21 maart 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-24/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek van de verzoekende partij om schadeloos te worden gesteld voor de fouten die de Commissie heeft gemaakt bij een aanwervingsprocedure die niet is afgerond

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten van het TABG van 5 juni 2012 en van 7 december 2012 tot afwijzing van verzoeksters verzoek om schadevergoeding;

veroordeling van de Commissie om verzoeksters loopbaan te herstellen;

veroordeling van de Commissie tot betaling van 14 911,07 EUR, naast de betaling van de bijdragen aan de pensioenregeling vanaf oktober 2011, en tot betaling van 2 500 EUR voor de materiële en immateriële schade, onder voorbehoud van een verhoging of verlaging in de loop van het geding, welke bedragen moeten worden vermeerderd met vertragingsrente berekend vanaf de vervaldatum van de verschuldigde bedragen, tegen de rentevoet die de ECB voor de basisherfinancieringstransacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.