Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 27. martā – ZZ/ITSB

(lieta F-26/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu attiecībā uz laiku no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. septembrim un prasība par zaudējumu atlīdzināšanu

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītājam izsniegto novērtējuma ziņojumu attiecībā uz laiku no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. septembrim;

piespriest ITSB samaksāt prasītājam pēc Tiesas ieskatiem atbilstošu kompensāciju – ne mazāku kā EUR 500 – par morālo un nemateriālo kaitējumu, kas viņam radies saistībā ar apstrīdēto novērtējuma ziņojumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.