Language of document :

Beroep ingesteld op 27 maart 2013 – ZZ / BHIM

(Zaak F-26/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 nietig verklaren;

het BHIM veroordelen tot betaling aan verzoeker van een door het Gerecht vast te stellen bedrag – dat echter niet lager mag zijn dan het bedrag van 500 EUR – ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij als gevolg van dat beoordelingsrapport heeft geleden;

het BHIM verwijzen in de kosten van de procedure.