Language of document :

Acțiune introdusă la 27 martie 2013 – ZZ/OAPI

(Cauza F-26/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 și 30 septembrie 2011 și solicitarea plății de despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare întocmit pentru reclamant cu privire la perioada cuprinsă între 1 octombrie 2010 și 30 septembrie 2011;

obligarea OAPI la plata către reclamant a unei despăgubiri corespunzătoare, al cărei cuantum – de cel puțin 500 de euro – este lăsat la aprecierea Tribunalului, pentru prejudiciile morale și nemateriale suferite ca urmare a raportului de evaluare atacat;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.