Language of document :

Tožba, vložena 27. marca 2013 – ZZ proti UUNT

(Zadeva F-26/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011 in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

Ocenjevalno poročilo tožeče stranke za ocenjevalno obdobje od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2011, naj se razglasi za nično;

Sodišče naj v okviru svoje diskrecijske pravice UUNT naloži, naj tožeči stranki plača ustrezno nadomestilo – ne nižje od 500 EUR – za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi izpodbijanega ocenjevalnega poročila;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov.