Language of document :

Kanne 27.3.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-27/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus päätöksistä, joilla kantajan palkkaluokka on alennettu AD8:ksi henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 9 artiklan 1 kohdan f alakohdan nojalla, sekä vahingonkorvausvaatimus aiheutuneeksi väitetyn aineettoman ja aineellisen vahingon johdosta

Vaatimukset

kumottava kolmitahoisen nimittävän viranomaisen 5.6.2012 asiassa MS 08/058 tekemä päätös, jolla kantajalle on määrätty seuraamukseksi henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 9 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetty palkkaluokan alentaminen siten, että päätös tulee voimaan sen allekirjoittamista seuraavan kuukauden alusta

kumottava 17.12.2012 tehty ja 18.12.2012 tiedoksi annettu päätös, jolla nimittävä viranomainen on hylännyt kantajan 10.10.2012 tekemän valituksen, joka oli kirjattu asianumerolla R/566/12

velvoitettava vastaaja maksamaan aineettomasta ja aineellisesta vahingosta ja kantajan uran vahingoittamisesta korvaus, jonka ennakoksi arvioidaan tässä vaiheessa yksi euro ja lopulliseksi määräksi arvioidaan tässä vaiheessa 20 000 euroa siten, että vaatimusta voidaan suurentaa tai pienentää oikeudenkäynnin aikana

joka tapauksessa velvoitettava vastaaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisesti.