Language of document :

Tožba, vložena 27. marca 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-27/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o degradiranju tožeče stranke v razred AD8 na podlagi člena 9(1)(f) Priloge IX h Kadrovskim predpisom ter odškodninski zahtevek za zatrjevano nepremoženjsko in premoženjsko škodo,

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 5. junija 2012, ki jo je v zvezi s spisom (MS 08/058) sprejel OPI v tričlanski sestavi, v skladu s katero „je (tožeči stranki) naložena sankcija degradacije v razred AD8, določena v členu 9(1)(f) Priloge IX h Kadrovskim predpisom“ in začne „veljati mesec dni po njenem sprejetju“,

razglasitev ničnosti odločbe z dne 17. decembra 2012, notificirane 18. decembra 2012, s katero je OPI zavrnil pritožbo tožeče stranke z dne 10. oktobra 2012 pod referenčno številko R/566/12;

naložitev toženi stranki, naj plača odškodnino za nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter za poseg v kariero tožeče stranke – začasno določeno na 1 EUR – v višini 20.000 EUR, s pridržkom zvišanja ali znižanja med postopkom;

v vsakem primeru, naložitev toženi stranki, naj na podlagi člena 87(1) Poslovnika Sodišča za uslužbence plača vse stroške.