Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 8 юли 2014 г. — Morgan/СХВП

(Дело F-26/13)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Атестиране — Атестационен доклад — Искане за отмяна на атестационния доклад)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Rhys Morgan (Аликанте, Испания) (представител: H. Tettenborn)

Ответник:Служба за хармонизация във вътрешния пазар (представители: първоначално G. Faedo, впоследствие M. Paolacci)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад на жалбоподателя за периода от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г. и искане за обезщетение.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Morgan понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).