Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 8. juli 2014 – Morgan mod KHIM

(Sag F-26/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – bedømmelse – bedømmelsesrapport – påstand om annullation af bedømmelsesrapporten)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Rhys Morgan (Alicante, Spanien) (ved advokat H. Tettenborn)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (først ved G. Faedo og derefter ved M. Paolacci, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 og påstand om erstatning

Konklusion

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

Rhys Morgan bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 56.