Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 8. juuli 2014. aasta otsus – Morgan versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(kohtuasi F-26/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Hindamine – Hindamisaruanne – Hindamisaruande tühistamise taotlus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Rhys Morgan (Alicante, Hispaania) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindajad: G. Faedo, hiljem M. Paolacci)

Ese

Nõue tühistada hageja ajavahemiku 1. oktoober 2010–30. september 2011 hindamisaruanne ning nõue hüvitada kahju.

Resolutsioon

Jäta hagi rahuldamata.

Jätta R. Morgani kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 207, 20.7.2013, lk 56.