Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 18. lipnja 2015. – CX protiv Komisije

(predmet F-27/13)1

(Javna služba – Stegovni postupak – Uloga i nadležnosti stegovnog povjerenstva i tijela za imenovanje – Stegovna mjera – Prelazak u niži razred popraćen odlukom o promaknuću – Proporcionalnost mjere)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: CX (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i C. Ehrbar, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluka o prelasku tužitelja u niži razred AD8 temeljem članka 9. stavka 1. točke (f) Priloga IX. Pravilniku o osoblju, te zahtjev za naknadu navodno pretrpljene imovinske i neimovinske štete.Izreka presudeTužba se odbija.CX će snositi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 207, 20. 7. 2013., str. 56.