Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 18. jūnija spriedums – CX/Komisija

(lieta F-27/13) 1

Civildienests – Disciplinārlieta – Disciplinārlietu kolēģijas un iecēlējinstitūcijas attiecīgā loma un kompetences – Disciplinārsods – Pazemināšana pakāpē, kam seko lēmums par paaugstināšanu amatā – Soda samērīgums

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CX (pārstāvis  É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji  J. Currall un C. Ehrbar)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus par prasītāja pazemināšanu AD8 pakāpē atbilstoši Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta f) apakšpunktam, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību saistībā ar iespējami nodarīto morālo un mantisko kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;CX sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 207, 20.7.2013., 56. lpp.