Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 26.2.2016 – McArdle v. komissio

(Asia F-25/13)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 156, 1.6.2013, s. 55.