Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 1. augusti 2016. aasta määrus – Mario Animali jt versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi F-23/13)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Teiste skeemide aluselomandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Otsus staažilisa määramise kohta, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldiseid rakendussätteid – Kodukorra artikkel 81 – Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Mario Animali jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Ehrbar ja G. Gattinara, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus, milles esitati pensioniõigusliku staaži lõplik arvutus hagejate pensioniõiguste ülekandmiseks liidu pensioniskeemi, vastavalt ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uutele üldistele rakendussätetele.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 156, 1.6.2013, lk 55.