Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 1. kolovoza 2016. – Mario Animali i dr. protiv Europske komisije

(predmet F-23/13)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Prijenos mirovinskih prava stečenih u drugim sustavima u mirovinski sustav Unije – Odluka o priznavanju mirovinskog staža na temelju novih općih odredbi o provedbi članka 11. i članka 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju – Članak 81. Poslovnika – Očito neosnovana tužba)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Mario Animali i dr. (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: u početku D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, odvjetnici, zatim D. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici, i naposljetku J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: u početku C. Ehrbar i M. G. Gattinara, agenti, zatim J. Currall i G. Gattinara, agenti, i naposljetku G. Gattinara, u svojstvu agenta

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o konačnom izračunu mirovinskog staža za prijenos mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije na temelju novih općih odredbi o provedbi članka 11. i članka 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Izreka rješenja

Tužba se odbija kao očito neosnovana.

Svaka stranka snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 156, 1. 6. 2013., str. 55.