Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 1 august 2016 – Mario Animali și alții/Comisia Europeană

(Cauza F-23/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Transferul către sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite în temeiul altor sisteme – Decizie privind recunoașterea bonificației de ani de plată care aplică noile DGE referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la statut – Articolul 81 din Regulamentul de procedură – Acțiune vădit nefondată)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Mario Animali și alții (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați, ulterior D. de Abreu Caldas și J.-N. Louis, avocați și în final J.-N. Louis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial C. Ehrbar și M. G. Gattinara, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, și în final G. Gattinara, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de transmitere a calculului definitiv al anilor de plată pentru transferul drepturilor de pensie ale reclamanților în sistemul de pensii al Uniunii, potrivit noilor DGE referitoare la articolele 11 și 12 din Anexa VIII la Statutul funcționarilor.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit nefondată.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 156, 1.6.2013, p. 55.