Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2020. december 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Paget Approbois SAS kontra Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S és Alpha Insurance A/S kontra Paget Approbois SAS, Depeyre entreprises SARL

(C-724/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Alperesek: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II irányelv)1 292. cikkét, hogy – e rendelkezés szövege értelmében – a kártérítési igényjogosult hitelező által valamely tagállam bírósága előtt egy másik tagállamban felszámolási eljárás alatt álló biztosítóintézettel szemben a biztosítási kárigény megtérítése érdekében indított, folyamatban lévő eljárás érinti az e biztosítóintézettől elvont eszközt vagy megvont jogot?

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén a folyamatban lévő eljárás helye szerinti tagállam joga szabályozza-e a felszámolási eljárás valamennyi joghatását?

Azt alkalmazni kell-e különösen akkor, ha az:

–    azt írja elő, hogy az ilyen eljárás megindításával a folyamatban lévő eljárás megszakad,

–    az eljárás folytatását a hitelező biztosítási kártérítés iránti igényének a biztosítóintézet kötelezettségei közé történő bejelentéséhez, valamint a felszámolási eljárás lefolytatásáért felelős szervek perbehívásához köti,

–    és megtilt minden kártérítés megfizetésére kötelezést, mivel annak immár csak a fennállását és összegét lehet megállapítani?

____________

1 JO 2009. L 335., 1. o.