Language of document :

Tožba, vložena 4. marca 2021 – Evropski parlament/Evropska komisija

(Zadeva C-137/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Komisija s tem, da ni sprejela delegiranega akta v skladu s členom 7(f) Uredbe 2018/18061 , kršila Pogodbo;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, in sicer kršitev Pogodb.

Parlament meni, da je za Komisijo obstajala obveznost sprejeti delegirani akt v skladu s členom 7(f) Uredbe 2018/1806. Z resolucijo z dne 22. oktobra 2020 je Parlament Komisijo pozval, naj sprejme zadevni akt. Ker Komisija ni sprejela delegiranega akta do 22. decembra 2020, je Parlament sklenil vložiti tožbo zaradi nedelovanja na podlagi člena 265 PDEU.

____________

1 Uredba (EU) 2018/1806 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (UL 2018, L 303, str. 39).