Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 26. februarja 2021 – Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Zadeva C-128/21)

Jezik postopka:litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P., R. O. I.

Tožena stranka: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 101(1) PDEU razlagati tako, da so notarji v Republiki Litvi pri izvrševanju notarske dejavnosti, povezane s pojasnili, ki jih je sprejela notarska zbornica in so opisana v obravnavani zadevi, podjetja v smislu člena 101 PDEU?

2.    Ali je treba člen 101(1) PDEU razlagati tako, da so pojasnila, ki jih je sprejela litovska notarska zbornica in so opisana v obravnavani zadevi, sklep združenja v smislu člena 101(1) PDEU?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen, ali je namen ali učinek teh pojasnil preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence na notranjem trgu za namene člena 101(1) PDEU?

4.    Ali je treba pri odločanju o morebitni kršitvi člena 101(1) PDEU navedena pojasnila, opisana v obravnavani zadevi, presojati na podlagi meril iz točke 97 sodbe Wouters?

5.    Če je odgovor na četrto vprašanje pritrdilen, ali so cilji, na katere se sklicujejo tožeče stranke, in sicer poenotenje notarske prakse, zapolnitev regulativne vrzeli, varstvo interesov potrošnikov, zaščita načel enakega obravnavanja potrošnikov in sorazmernosti ter varstvo notarjev pred neupravičeno civilno odgovornostjo, legitimni cilji pri presoji navedenih pojasnil v skladu z merili iz točke 97 sodbe Wouters1 ?

6.    Če je odgovor na peto vprašanje pritrdilen, ali je treba omejitve, določene z navedenimi pojasnili, razumeti tako, da ne presegajo tega, kar je nujno za zagotovitev uresničevanja legitimnih ciljev?

7.    Ali je treba člen 101 PDEU razlagati tako, da je mogoče za notarje, ki so bili člani predsedstva, šteti, da so kršili ta člen, in da se jim lahko naloži denarna kazen na podlagi tega, da so sodelovali pri sprejetju pojasnil, opisanih v obravnavani zadevi, medtem ko so delali kot notarji?

____________

1 Sodba z dne 19. februarja 2002, C-309/99, EU:C:2002:98.