Language of document :

Kanne 14.8.2007 - Zangerl-Posselt v. komissio

(Asia F-83/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Brigitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Paulmann)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kilpailun EPSO/AST/27/06 (saksankieliset hallintoavustajat (AST1)) valintalautakunnan päätös, joka annettiin tiedoksi EPSO:n 18.6.2007 päivätyllä kirjeellä ja vahvistettiin 25.7.2007 päivätyllä kirjeellä ja jossa päätettiin olla hyväksymättä kantajaa mainitun kilpailun käytännöllisiin ja suullisiin kokeisiin, on kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kilpailun EPSO/AST/27/06 (saksankieliset hallintoavustajat (AST1) sihteerintehtävät) valintalautakunta ei hyväksynyt kantajaa osallistumaan käytännöllisiin ja suullisiin kokeisiin, koska hänellä ei ollut vaadittua tutkintotodistusta (Abitur).

Kantaja väittää, että hänen tutkintonsa (Realschulabschluss) on kilpailuilmoituksen A osan II.1 kohdan ii alakohdan vaatimusten mukainen. Hänen mukaansa tutkintotodistusten luokittelu perustuu sekä Saksassa että muualla Euroopassa UNESCO:n vuonna 1997 laatimaan International Standard Classification of Educationiin (ISCED), jonka sanamuotoa myös kilpailuilmoituksessa käytettiin. Realschulabschluss kuuluu täten ylemmän perusasteen koulutukseen (ISCED:n taso 2) ja avaa pääsyn keskiasteen koulutuksen jälkeiseen koulutukseen (ISCED:n taso 4).

Kantaja väittää myös, että vastaajan päätöksen perustelut ovat riittämättömät ja virheelliset.

____________