Language of document :

2007. augusztus 17-én benyújtott kereset - Islamaj kontra Bizottság

(F-84/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az általános költségvetés "Kutatási" előirányzatának terhére fizetett tisztviselők előmeneteli rendszeréről szóló bizottsági határozat 2. cikkének (annak mind 2004. június 16-i, mind 2005. július 20-i változata) jogellenességét;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes által ideiglenes alkalmazottként összegyűjtött, magával hozott 38,5 pontjának törlését kimondó bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságnak a felperest a 2006. évi előléptetési időszakban AST 5 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát, valamint amennyiben szükséges, a felperesnek az Előléptetési Bizottsághoz a magával hozott pontok újbóli megállapítása iránt benyújtott fellebbezését elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes 2000. május 1-jén lépett a Bizottság szolgálatába az isprai (Olaszország) Közös Kutatóközpont ideiglenes alkalmazottjaként, majd 2004. április 16-án ugyanezen központ tisztviselőjévé nevezték ki. 2005. április 16-án a Kereskedelmi Főigazgatóságra helyezték át. 2006. június 16-án levélben értesítették, hogy ideiglenes alkalmazottként megszerzett pontjait az első megtámadott határozat értelmében törölték, mivel az általános költségvetés "Működés" fejezetéhez tartozó állásból a próbaidős alkalmazottként történő felvételétől számított kétéves határidő lejárta előtt átkerült e költségvetés Kutatási fejezetéhez tartozó állásba.

Keresetének alátámasztására a felperes az F-33/07. sz. ügyben1 kifejtettekhez nagyon hasonló érveket hoz fel.

____________

1 - HL C 129., 2007.6.9., 26. o.