Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 24.6.2008 - Islamaj v. komissio

(Asia F-84/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Tutkimusmäärärahoilla palkatut entiset väliaikaiset toimihenkilöt - Ylennys - Ansiopisteiden poistaminen - Virkamiehen siirtäminen yleisen talousarvion osasta tutkimus osaan toiminta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Agim Islamaj (Grimbergen, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: aluksi C. Berardis-Kayser ja L. Lozano Palacios, sittemmin C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla poistettiin kantajalle väliaikaisena toimihenkilönä kertyneet 38,5 ansiopistettä - Yleisen talousarvion tutkimukseen tarkoitetuilla määrärahoilla palkattujen virkamiesten ylentämismenettelyä koskevan komission päätöksen 2 artiklan toteaminen lainvastaiseksi

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Agim Islamaj vastaa kahdesta kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Euroopan yhteisöjen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan yhden kolmasosan Agim Islamajin oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 235, 6.10.2007, s. 33.