Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2008. november 4.

F‑87/07. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – A Bizottság orvosi szolgálatának állítólagosan jogellenes magatartása – Elfogadhatatlanság – A kártérítési kérelem ésszerű határidőn belüli benyújtásának elmulasztása”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio elsődlegesen az általa 2001 nyarán benyújtott három orvosi igazolás feldolgozásával összefüggésben a Bizottság orvosi szolgálata jogellenes magatartásának következtében állítólag őt ért károk megtérítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Határidők – Intézményhez intézett kártérítési kérelem – Ésszerű határidő betartása

(A Bíróság alapokmánya, 46. cikk; személyzeti szabályzat, 90. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – Tárgy – Bíróság általi kimondás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A tisztviselők vagy alkalmazottak feladata, hogy minden olyan kérelemmel, amely a Közösségnek betudható kár ez utóbbi általi megtérítésére irányul, a kifogásolt helyzetről való tudomásszerzéstől számítva ésszerű határidőn belül forduljanak az intézményhez. A határidő ésszerűségét az egyes ügyek sajátos körülményeinek figyelembevételével kell értékelni, különös tekintettel a jogvitának az érintett szempontjából felmerülő tétjére, az ügy bonyolultságára és a felek magatartására.

E tekintetben az összehasonlításhoz kiindulópontként figyelembe kell venni a Bíróság alapokmányának 46. cikkében szereplő, a szerződésen kívüli felelősség megállapítása iránti igény érvényesítésének ötéves elévülési határidejét is. Az ötéves határidő azonban nem minősül olyan merev és sérthetetlen határnak, amelyen belül valamennyi kérelem elfogadható függetlenül az ügy körülményeitől, és attól az időtől, amely alatt a felperes benyújtotta kérelmét az adminisztrációnak.

(lásd a 27–30. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 9/75. sz., Meyer‑Burckhardt kontra Bizottság ügyben 1975. október 22‑én hozott ítéletének (EBHT 1975., 1171. o.) 7., 10. és 11. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑144/02. sz., Eagle és társai kontra Bizottság ügyben 2004. október 5‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑3381. o.) 65., 66. és 71. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑125/05. sz., Tsarnavas kontra Bizottság ügyben 2007. február 1‑jén hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑0000. o. és II‑A‑1‑0000. o.) 71., 76. és 77. pontja.

2.      A tisztviselő által indított kártérítési keresetben szereplő olyan kérelmek, amelyekkel a tisztviselő valójában a kártérítési kérelmeket alátámasztó egyes érvek megalapozottságának elismerését kéri a közösségi bíróságtól, nyilvánvalóan elfogadhatatlanok, mivel a bíróságnak nem feladata, hogy jogi nyilatkozatokat tegyen. Ez a helyzet az olyan kérelmek esetében is, amelyek arra irányulnak, hogy a közösségi bíróság állapítsa meg a szóban forgó aktusok, tények és cselekmények fennállását, valamint ezek jogellenes voltát.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 108/88. sz., Jaenicke Cendoya kontra Bizottság ügyben 1989. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1989., 2711. o.) 8. és 9. pontja.