Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 12 iulie 2011 - Geradon/Consiliul

(Cauza F-102/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 30, 29.1.11, p. 64.