Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. května 2013 – de Pretis Cagnodo a Trampuz de Pretis Cagnodo v. Komise

(Věc F-104/10)1

„Veřejná služba – Sociální zabezpečení – Vážná nemoc – Pojem – Hospitalizace – Převzetí – Přímá platba likvidačním oddělením – Neexistence horní hranice pro výdaje na ubytování v obecných prováděcích ustanoveních (OPU) – Povinnost informovat předem pojištěnce v případě nepřiměřené faktury“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobci: Mario Alberto de Pretis Cagnodo a Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Terst, Itálie) (zástupce: C. Falagiani, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá proplacení výdajů spojených s hospitalizací manželky žalobce v plném rozsahuVýrok rozsudkuRozhodnutí likvidačního oddělení Ispra (Itálie), jak vyplývá z potvrzení o platbě č. 10 ze dne 1. října 2009, že M. A. de Pretis Cagnodo uhradí částku 28 800 eur z titulu výdajů na ubytování S. Trampuz de Pretis Cagnodo, jež jsou považovány za nepřiměřené, se zrušuje.Ve zbývající části se žaloba zamítá.Evropská komise ponese veškeré vlastní náklady řízení a nahradí veškeré náklady řízení vynaložené M. A. de Pretis Cagnodo a S. Trampuz de Pretis Cagnodo.