Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 29 februari 2012 – AM mot parlamentet

(Mål F-100/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar – Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna – Avslag på en ansökan om att få en hjärnblödning erkänd som yrkessjukdom – Läkarkommitté – Kollegialitetsprincip)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AM (Malaga, Spanien) (ombud: advokaterna L. Levi och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: K. Zejdová och S. Seyr)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av avslaget på ansökan om att få den hjärnblödning som sökandens drabbades av den 5 mars 2006 erkänd som en olycka i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och i artikel 2 i den gemensamma sjukförsäkringen.

Domslut

Talan ogillas.

AM ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 55 av den 19.2.11, s. 37