Language of document :

Žaloba podaná dne 7. října 2010 - Cervelli v. Komise

(Věc F-98/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Cervelli (Brusel, Belgie) (zástupci: J. R. García-Gallardo, Gil-Fournier a M. Arias Díaz, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí Komise, kterým bylo zamítnuto poskytnout žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí.

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit zamítavé rozhodnutí Komise ze dne 30. června 2010;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________