Language of document :

Kanne 8.10.2010 - AM v. parlamentti

(Asia F-100/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AM (Málaga, Espanja) (edustajat: asianajaja L. Lévi ja asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jossa kieltäydyttiin pitämästä kantajan kärsimää aivohalvausta henkilöstösääntöjen 73 artiklassa ja yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän 2 kohdassa tarkoitettuna tapaturmana.

Vaatimukset

on kumottava nimittävän viranomaisen 12.11.2009 tekemä päätös, jossa kieltäydyttiin pitämästä kantajan kärsimää aivohalvausta henkilöstösääntöjen 73 artiklassa ja vakuutusmääräysten 2 artiklassa tarkoitettuna tapaturmana, ja tarvittaessa kumottava nimittävän viranomaisen tekemä päätös, jolla hylättiin valitus

on määrättävä, että uusi lääketieteellinen komitea tutkii uudelleen kantajan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla tekemän hakemuksen

vastaaja on velvoitettava suorittamaan vahingonkorvauksena kohtuulliseksi katsottava 50 000 euroa kantajalle riidanalaisista päätöksistä aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava suorittamaan vahingonkorvausta, jonka suuruus arvioidaan tilapäisesti 25 000 euroksi, hänelle riidanalaisista päätöksistä aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava suorittamaan henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla maksettavalla pääomalle 12 prosentin suuruista viivästyskorkoa viimeistään 15.3.2007 lukien siihen saakka, kunnes pääoma on kokonaan maksettu

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________