Language of document :

2010. október 8-án benyújtott kereset - AM kontra Parlament

(F-100/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AM (Málaga, Spanyolország) (képviselők: L. Lévi és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amelyben megtagadták, hogy a felperest ért agyvérzést a személyzeti szabályzat 73. cikkének, valamint a baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó közös szabályzat 2. cikkének értelmében vett balesetnek minősítsék.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2009. november 12-i azon határozatát, amelyben megtagadták, hogy a felperest ért agyvérzést a személyzeti szabályzat 73. cikkének és a biztosításra vonatkozó szabályzat 2. cikkének értelmében vett balesetnek minősítsék, továbbá amennyiben ez szükséges, a kinevezésre jogosult hatóság panaszt elutasító határozatának megsemmisítése;

ebből következően a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes által a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján benyújtott kérelem vizsgálatának másik orvosi bizottság általi folytatását;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest méltányosan 50 000 euróban megállapított kártérítés megfizetésére a megtámadott határozatokkal okozott nem vagyoni kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest ideiglenesen 25 000 euró kártérítés megfizetésére a megtámadott határozatokkal okozott vagyoni kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján járó összeg után 12 %-os késedelmi kamat megfizetésére, legkésőbb 2007. március 15-től az összeg teljes kifizetéséig terjedő időszakra;

a Közszolgálati Törvényszék a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________