Language of document :

18. oktoobril 2010 esitatud hagi - Geradon versus nõukogu

(Kohtuasi F-102/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja teatised töötasu korrigeerimise kohta, mis puudutab ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini, ning ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu 5. juuli 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, milles ta vaidlustas ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutava teatise töötasu korrigeerimise kohta ning tema palgateatised, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2010;

tühistada vajadusel nõukogu otsused, mille alusel tehti ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutavad teatised töötasu korrigeerimise kohta ja alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised;

kohustada nõukogu maksma hagejale maksmata jäänud töötasu, millele lisandub viivis;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________