Language of document :

15. oktoobril 2010 esitatud hagi - Lieven Massez jt versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-101/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Lieven Massez jt (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejate teatised töötasu korrigeerimise kohta, mis puudutab ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini, ning ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Kohtu kaebuste lahendamise komitee 29. juuni 2010. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hagejate kaebused, milles nad vaidlustasid ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutavad teatised töötasu korrigeerimise kohta ning palgateatised, mis on tehtud alates 1. jaanuarist 2010;

tühistada vajadusel Euroopa Kohtu otsused, mille alusel tehti ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini puudutavad teatised töötasu korrigeerimise kohta ja alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised;

kohustada Euroopa Kohut maksma hagejatele maksmata jäänud töötasu, millele lisandub viivis;

mõista kohtukulud välja Euroopa Kohtult.

____________