Language of document :

Kanne 15.10.2010 - Massez ym. v. unionin tuomioistuin

(Asia F-101/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Lieven Massez ym. (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vuoden 2009 heinäkuun ja joulukuun välisen ajanjakson osalta laadittujen kantajien palkkojen korjauslaskelmien ja 1.1.2010 jälkeen laadittujen palkkalaskelmien, jotka on vahvistettu 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella tapahtuvan virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen muuttamisen yhteydessä, kumoaminen

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että virkamiestuomioistuin

kumoaa unionin tuomioistuimen oikaisuvaatimuslautakunnan 29.6.2010 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajien oikaisuvaatimukset, jotka koskivat kantajien palkkojen korjauslaskelmia vuoden 2009 heinäkuun ja joulukuun väliseltä ajanjaksolta ja 1.1.2010 jälkeen laadittuja palkkalaskelmia

jos tarpeen, kumoaa unionin tuomioistuimen päätökset, joilla vahvistetaan kantajien palkkojen korjauslaskelmat vuoden 2009 heinäkuun ja joulukuun väliseltä ajanjaksolta ja 1.1.2010 jälkeen laaditut palkkalaskelmat

velvoittaa unionin tuomioistuimen maksamaan kantajille maksamatta jääneet palkat viivästyskorkoineen

velvoittaa unionin tuomioistuimen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________