Language of document :

2010. október 20-án benyújtott kereset - Stephan Jaeger kontra FEACVT

(F-103/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stephan Jaeger (Dublin, Írország) (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (FEACVT)

A jogvita tárgya és leírása

A felperes díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolás, valamint a 2010. január 1-je óta a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében megállapított illetményelszámolások megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a felperes díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolásról, valamint a 2010. január 1-je óta megállapított illetményelszámolásokról szóló, a FEACVT által hozott határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a FEACVT-t a felperesnek járó fizetési hátralékok késedelmi kamattal növelt összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a FEACVT-t kötelezze a költségek viselésére.

____________