Language of document :

Beroep ingesteld op 20 oktober 2010 - Stephan Jaeger/ESVLA

(Zaak F-103/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stephan Jaeger (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (ESVLA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afrekening betreffende de nabetaling van verzoekers bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en de salarisafrekeningen die sinds 1 januari 2010 zijn opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partij

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten van de ESVLA tot opstelling van de afrekening betreffende de nabetaling van verzoekers bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en van zijn salarisafrekeningen sinds 1 januari 2010;

veroordeling van de ESVLA tot betaling aan verzoeker van zijn achterstallige bezoldiging, vermeerderd met vertragingsrente;

verwijzing van de ESVLA in de kosten.

____________