Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.12.2012 – BT v. komissio

(Asia F-45/12)1

(Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Sopimuksen uusimatta jättäminen – Riittämättömästi perusteltu kanne – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: BT (Bukarest, Romania) (edustaja: asianajaja N. Visan)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Kumoamisvaatimus, joka koskee komission päätöstä olla uusimatta kantajan sopimusta sopimussuhteisena toimihenkilönä.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

BT vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 200, 7.7.2012, s. 21.