Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 3. decembra 2012 – BT/Komisia

(vec F-45/12)1

(Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Neobnovenie zmluvy – Nedostatočne odôvodnená žaloba – Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: BT (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: N. Visan, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie neobnoviť zmluvu žalobcu – zmluvného zamestnancaVýrok1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.2.    BT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vzniknuté Európskej komisii.