Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 3 december 2012 – BT mot kommissionen

(Mål F-45/12)

(Personalmål – Kontraktsanställd – Beslut att inte förnya anställningsavtalet – Otillräckligt motiverad talan – Uppenbart att talan inte kan prövas i sak)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BT (Bukarest, Rumänien) (ombud: advokaten N. Visan)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Personalmål – Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte förnya sökandens avtal om anställning som kontraktsanställd

Avgörande

Talan avvisas.

BT ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.