Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 6.3.2013 – Scheefer v. parlamentti

(Asia F-41/12)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Väliaikaisen toimihenkilön palvelussuhteesta tehdyn toistaiseksi voimassa olleen sopimuksen irtisanominen – Laillinen syy)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Séverine Scheefer (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat R. Adam ja P. Ketter)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: V. Montebello-Demogeot ja M. Ecker)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus Euroopan parlamentin päätöksestä, jolla toistaiseksi voimassa ollut sopimus kantajan palvelussuhteesta väliaikaisena toimihenkilönä on irtisanottu, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Séverine Scheefer vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 38.