Language of document :

2012. április 10–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-45/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: N. Visan ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződését nem meghosszabbító bizottsági határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió moldovai küldöttségének a felperes munkaszerződését nem meghosszabbító 2011. július 27–28-i határozatát és a Bizottságnak (DG HR. D. 2.) a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján előterjesztett, R/687/11. sz. panaszt elutasító 2012. január 16-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy a felperest helyezze vissza az Európai Unió valamelyik másik küldöttségéhez oly módon, hogy a felperes megtartsa a munkaszerződésének a 2008 és 2011 között az Európai Unió moldovai küldöttségénél való végrehajtása során szerzett jogait (teljesített próbaidő, fizetési fokozat, összegyűjtött előmeneteli pontok), méghozzá olyan állásba, amely megfelel a felperes által 2007-ben teljesített EPSO/CAST kiválasztási vizsgáknak;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra a felperest, hogy nyilvánosan ismerje el, hogy az EU moldovai küldöttsége hibát követett el, amikor „helyettes megbízotti” munkakört ajánlott neki, amely hiba azt eredményezte, hogy egyrészt a munkaszerződése 4. cikkének (2) bekezdésében szereplő meghosszabbítási kikötésnek az „alacsonyabb csoportba sorolására” való alkalmazását már az első naptól kezdve nem lehetett garantálni, másrészt 2008 és 2011 között a munkaköri leírásában szereplő feladatoknál alacsonyabb szintű feladatokkal bízták meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes 2008 és 2011 között a fent említett szabálytalanságok miatt ért nem vagyoni kár megtérítésére, amely kártérítést havi alapon, a felperes és a helyi alkalmazottak illetménye közötti, a 2008-tól 2011-ig terjedő időszak egészére számított különbözetnek megfelelően állapítson meg, mégpedig azért, mert a moldovai delegáció először is szándékosan a helyi alkalmazottak feladataival megegyező feladatokat bízott a felperesre a munkaköri leírásuk különbözősége ellenére, másodszor mindent megtett azért, hogy a felperes ne láthasson el olyan feladatot, és ne tölthessen be olyan hivatalt, amely ténylegesen megfelel a munkaköri leírásának, harmadszor pedig folyamatosan tagadta, hogy a felperes munkakörébe beletartozott a pénzügyi, szerződéskötési és könyvvizsgálati részleg vezetőjének helyettesítése;

a Közszolgálati Törvényszék „a 2011. november 10-től a felperes más uniós küldöttséghez vagy intézményhez történő visszahelyezéséig” terjedő időszakra vonatkozóan kötelezze az alperest a felperest az EU moldáviai küldöttségének a felperes „3a. cikk” szerinti szerződéses alkalmazotti szerződését nem megújító 2011. július 27–28-i határozatából eredően ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére. A kártérítés összege a felperesnek a 2001. november 10-től a visszahelyezéséig tartó időszakban járó havi illetménynek felel meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot az ezen eljárással kapcsolatos valamennyi költség megtérítésére.