Language of document :

Rettens dom af 28. november 2019 – Hypo Vorarlberg Bank mod SRB

(Forenede sager T-377/16, T-645/16 og T-809/16) 1

(Den Økonomiske og Monetære Union – bankunion – den fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter og visse investeringsselskaber (SRM) – Den Fælles Afviklingsfond (SRF) – afgørelse truffet af SRB om ex ante-bidrag for 2016 – annullationssøgsmål – umiddelbart og individuelt berørt – antagelighed – processuelle regler – beslutningens stadfæstelse – proceduren for vedtagelse af en afgørelse – begrundelsespligt – begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Hypo Vorarlberg Bank AG, tidligere Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Østrig) (ved advokaterne G. Eisenberger og A. Brenneis)

Sagsøgt: Den Fælles Afvikslingsinstans (SRB) (ved advokaterne B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch og S. Ianc)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af for det første den af SRB på sit eksekutivmøde af 15. april 2016 trufne afgørelse om ex ante-bidrag for 2016 til Den Fælles Afviklingsfond (SRB/ES/SRF/2016/06) og, for det andet, den af SRB på sit eksekutivmøde af 20. maj 2016 trufne afgørelse om justering af ex ante-bidrag for 2016 til Den Fælles Afviklingsfond, der supplerer den af SRB på sit eksekutivmøde af 15. april 2016 trufne afgørelse om ex ante-bidrag for 2016 til Den Fælles Afviklingsfond (SRB/ES/SRF/2016/13), for så vidt som disse afgørelser vedrører sagsøgeren.

Konklusion

1)    Sagerne T-645/16 og T-809/16 afvises.

2)    I sag T-377/16 annulleres den af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) på sit eksekutivmøde af 15. april 2016 trufne afgørelse om ex ante-bidrag for 2016 til Den Fælles Afviklingsfond (SRB/ES/SRF/2016/06) og den af SRB på sit eksekutivmøde af 20. maj 2016 trufne afgørelse om justering af ex ante-bidrag for 2016 til Den Fælles Afviklingsfond, der supplerer den af SRB på sit eksekutivmøde af 15. april 2016 trufne afgørelse om ex ante-bidrag for 2016 til Den Fælles Afviklingsfond (SRB/ES/SRF/2016/13), for så vidt som disse afgørelser vedrører Hypo Vorarlberg Bank AG.

3)    SRB bærer sine egne omkostninger og betaler de af Hypo Vorarlberg Bank afholdte omkostninger i sag T-377/16.

4)    Hypo Vorarlberg Bank bærer sine egne omkostninger og betaler de af SRB afholdte omkostninger i sagerne T-645/16 og T-809/16 samt i sag T-645/16 R.

5)    Den Italienske Republik bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 343 af 19.9.2016.