Language of document :

Överklagande ingett den 10 januari 2022 – uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)

(Mål T-14/22)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: uwe JetStream GmbH (Schwäbisch Gmünd, Tyskland) (ombud: advokaten J. Schneider)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: Internationell registrering som designerar Europeiska unionen av ordmärket ˮJET STREAMˮ – Registreringsansökan nr 20 809 111

Överklagat beslut: Beslut meddelat av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 9 november 2021 i ärende R 1092/2021-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och immaterialrättsbyråns beslut i första instans av den 15 december 2020 och av den 29 april 2021,

tillåta det utvidgade skyddet av den internationella registreringen nr 0809111 inför dess registrering i Europeiska unionen, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i Europaparlamentets och rådets förordning nr 2017/1001.

____________