Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on tehnyt 6.7.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-554/14, Messi Cuccittini v. EUIPO – J.M.-E.V. e hijos – 26.4.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-449/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Muut osapuolet: Lionel Andrés Messi Cuccittini ja J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Vaatimukset

–    Valituksenalainen tuomio on kumottava

–    Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

EUIPO katsoo, että valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa seuraavista syistä:

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan merkkien merkityssisällön samankaltaisuutta, koska se on ottanut huomioon vain kohdeyleisön huomattavalle osalle muodostuvan mielikuvan ja jättänyt huomiotta kohdeyleisön muun osan, jonka näkökulmasta tavaramerkkien merkityssisällön ero ei voi poistaa niiden ulkoasun tai lausuntatavan samankaltaisuuden vaikutusta.

Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei sekaannusvaaraa ole sen perusteella, millä tavoin ”huomattava osa” yleisöstä mieltää asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön, sen sijaan, että se olisi arvioinut sekaannusvaaran olemassaoloa kohdeyleisön huomattavan osan näkökulmasta siten kuin oikeuskäytännössä edellytetään.

____________