Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 17.9.2020 – Valittajana asiassa C-449/18 P Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina Lionel Andrés Messi Cuccittini ja J.M.-E.V. e hijos SRL; valittajana asiassa C-474/18 P J.M.-E.V. e hijos SRL, sekä muina osapuolina Lionel Andrés Messi Cuccittini ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

(yhdistetyt asiat C-449/18 P ja C-474/18 P)1

(Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin MESSI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat EU-sanamerkit MASSI – Rekisteröinnin osittainen epääminen)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

(asia C-449/18 P)

Valittaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Muut osapuolet: Lionel Andrés Messi Cuccittini (edustajat: J.-Y. Teindas Maillard ja J.-B. Devaureix, abogados) ja J.M.-E.V. e hijos SRL (edustajat: J. Güell Serra ja R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

(asia C-474/18 P)

Valittaja: J.M.-E.V. e hijos SRL (edustajat: J. Güell Serra ja R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Muut osapuolet: Lionel Andrés Messi Cuccittini (edustajat: J.-Y. Teindas Maillard ja J.-B. Devaureix, abogados) ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Palmero Cabezas)

Tuomiolauselma

Valitukset hylätään.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan asiassa C-449/18 P Lionel Andrés Messi Cuccittinille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

J.M.-E.V. e hijos SRL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan asiassa C-474/18 P Lionel Andrés Messi Cuccittinille ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 392, 29.10.2018.